Automatyczne maszyny do cięcia kształtowego

Szeroka gama wysięgnikowych i portalowych maszyn do tlenowego i plazmowego cięcia kształtowego.
Szerokość arkusza blachy:
Prędkość cięcia:
 • od 100 cm/min do 320 cm/min dla maszyn wysięgnikowych
 • od 400 cm/min do 1000 cm/min dla maszyn portalowych
 • do 2100 cm/min dla maszyn specjalnych
Technologia cięcia:
 • gazowo-tlenowe
 • plazma powietrzna
 • plazma tlenowa
 • plazma argonowo-wodorowa
 • plazma azotowa
Grubość materiałów:
 • stale węglowe do 300 mm
 • stale wysokostopowe do 110 mm
 • aluminium i stopy lekkie do 50 mm
Sterowanie:
 • fotoelektryczne
 • CNC z możliwością wspomagania z zewnętrznego komputera PC
OFERTA SPECJALNA :
Nowa rodzina maszyn PLASMOTOME z instalacją do cięcia plazmą tlenową , która pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej jakości cięcia przy relatywnie małych nakladach inwestycyjnych ( w porównaniu z instalacjami do cięcia laserowego).