Materiały spawalnicze

Materiały dodatkowe do spawania łukowego i gazowego, lutowania oraz materiały specjalne do regeneracji i napraw: w postaci: Materiały specjalne wykonywane pod szczególnym nadzorem np. dla urządzeń nuklearnych . Oferowane materiały dodatkowe posiadają świadectwa uznania różnych towarzystw takich jak : LRS , BV , DNV , ABS , CL , TUV oraz innych.

OFERTA SPECJALNA
drut proszkowy SAFDUAL ZN do spawania elementów stalowych ocynkowanych bez konieczności usuwania warstwy cynku
drut proszkowy SAFDUAL 105 do wykonania pierwszej warstwy spoiny pachwinowej przy spawaniu blach pomalowanych farbą antykorozyjną lub skorodowanych
drut proszkowy samoosłonowy SAFUNI 310 do spawania stali konstrukcyjnych bez osłony gazowej